Gehoorbeschadiging

Welke soorten zijn er?

Een gehoorbeschadiging zorgt voor een barrière in het dagelijks leven die moet worden overkomen. Als u het gevoel hebt aan gehoorverlies te lijden, is het allereerst belangrijk te weten, of en hoe sterk het gehoor beschadigd is. In het algemeen wordt er tussen vier verschillende soorten van gehoorbeschadiging onderscheiden. In het begin spreekt men over lichte slechthorendheid. Hierbij gaat het om een verlies van het gehoorvermogen maar deze is zo gering dat dit in het dagelijks leven nauwelijks tot problemen in de dagelijkse communicatie leidt.

Voor wie aan licht gehoorverlies lijdt zijn er de toestellen van Phonak, Widex, ReSound of Audio Service, die precies op de individuele gehoorbeschadiging kunnen worden aangepast. In geval van middelzware slechthorendheid is er sprake van grotere moeilijkheden.

Mensen met deze handicap zijn vaak in bezit van een hoortoestel en hebben vaak problemen met de verstandhouding met de zogenaamde “horende wereld”. In discotheken of clubs hebben deze mensen bij harde muziek niet zelden moeilijkheden om hun gesprekspartner goed te verstaan.

Bij ernstige slechthorendheid die aan doofheid grenst, vereist de verstandhouding een hoortoestel. Mensen die hier aan lijden hebben het nodig om überhaupt geluiden te kunnen horen. Ze liplezen vaak en hebben daarom zodra ze zich in een ruimte met slechte verlichting bevinden een duidelijk nadeel. Ook dagelijkse bezigheden worden met zulke gehoorbeschadiging vaak een onoverkoombare hindernis: bijvoorbeeld een telefoongesprek waar de gesprekspartner niet zichtbaar is. Als laatste en ergste soort van slechthorendheid geldt volledige doofheid. Zogenaamde doven zijn evenwel op liplezen aangewezen en gebruiken vaak gebarentaal om zich beter verstaanbaar te maken.

Oorzaken van een gehoorbeschadiging

Er zijn verschillende oorzaken die tot een gehoorbeschadiging kunnen lijden. Bij sommige mensen is het erfelijk bepaald. Lijdt bijvoorbeeld een van de ouders aan slechthorendheid, die al voor de geboorte aanwezig was, dan bestaat er een relatieve waarschijnlijkheid dat ook het kind erdoor getroffen wordt. Na de geboorte kunnen ziektes zoals verschillende virusinfecties tot een blijvende gehoorvermindering lijden. Daartoe behoren bijvoorbeeld rode hond en mazelen. Het is ook mogelijk dat een gehoorbeschadiging door omstandigheden van een voortijdige bevalling optreedt. Daarbij kunnen de verwondingen die door een bevallingstrauma ontstaan of een gebrek aan zuurstof bij de geboorte tot gehoorverlies lijden.

Bij een vergevorderde leeftijd zijn er ook invloeden van buitenaf die eveneens een gehoorbeschadiging kunnen versterken. Een klassiek voorbeeld is de permanente blootstelling aan lawaai wat vooral in tijden van het constant luisteren naar MP3-spelers een niet te onderschatten risico vertegenwoordigt. Daarnaast kan natuurlijk een hoge leeftijd een rol spelen, de zogenaamde ouderdomsslechthorendheid.

Een ongeluk dat het menselijk gehoor aantast, of een ziekte in het gebied van de oren zoals een middenoorontsteking kunnen eveneens de oorzaken van een gehoorbeschadiging zijn. Verschillende ernstige ziektes zoals hersenvliesontsteking, roodvonk, de bof of difterie staan er ook om bekend dat ze een negatieve invloed op het gehoorvermogen kunnen hebben. Om het eigen gehoorvermogen te onderzoeken wordt meestal een gehoortest bij een KNO-arts of een audicien afgenomen.

Wat te doen tegen gehoorbeschadiging

Hoortoestellen kunnen helpen het eigen gehoor te verbeteren in geval van een gehoorbeschadiging. Daarbij is er voor nagenoeg iedere hoorsituatie een passend model. De audibene-experten helpen de voor u geschikte hoortoestellen te vinden.

De aanpassing van hoortoestellen verloopt in drie simpele stappen: na een eerste telefoongesprek waarbij onze audiciens uw gegevens opnemen en uw persoonlijke wensen bespreken volgt een concrete aanpassing bij een audicien bij u in de buurt. Door ons netwerk van audiciens worden lange reistijden voorkomen, aangezien we met meer dan 100 audiciens in heel Nederland samenwerken, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen. De derde stap voorziet de afstelling van de hoortoestellen, eveneens bij een audicien in uw buurt.

Heeft u last van gehoorverlies?
laat u gratis door onze experts adviseren!