Tinnitusmaskeerders

Naar schatting heeft een kwart van de Nederlanders al een keer in hun leven last van oorsuizen gehad, ofwel tinnitus. Vaak zijn een acute aantasting van het gehoor, hard lawaai, doorbloedingsstoringen, stress of een verkeerde houding van de halswervelkolom of het kaakgewricht de veroorzakers. Meer details en informatie over storende oorsuizen en de behandelingsmogelijkheden leest u in ons artikel over tinnitus.

Houdt de tinnitus minstens 3 maanden aan, dan wordt deze als chronisch beschouwd. Meer dan de helft van alle mensen die lijden aan tinnitus, hebben ook last van gehoorverlies. In deze gevallen kan het gebruik van een hoortoestel met een zogenaamde ‘tinnitusmaskeerder’ de last verminderen en het gehoorverlies compenseren.

De werking van een tinnitusmaskeerder

Als de tinnitus langer dan drie maanden aanhoudt wordt deze ook wel chronisch genoemd. Meer dan de helft van alle mensen die aan tinnitus lijden, lijdt ook aan gehoorverlies. In deze gevallen kan het inzetten van hoortoestellen met zogenaamde tinnitusmaskeerder helpen. Een tinnitusmaskeerder produceert een constante ruis die veel dragers als prettig ervaren. Deze ruis is zachter dan de tinnitus zelf. De gehoorgang en daarmee de zenuwbaan van de hersenen, die gehoorimpressies doorgeeft, wordt zo ontlast. De hersenen beschikken over filtersystemen die geluiden als belangrijk of onbelangrijk markeren. Door het constante ruisen van de tinnitusmaskeerder worden na een tijdje zowel het maskeerder-geluid als de tinnitus als onbelangrijk ingedeeld. Het resultaat: de tinnitus wordt niet meer waargenomen.

Gehoorapparaten met een maskeerder

audibene gehoorapparaten horizon model op een houten plank

Voorbeelden van hoortoestellen die zich richten op tinnitus zijn bijvoorbeeld de audibene RIC R AX serie of de Widex Moment serie.

Wilt u een van deze modellen weleens uitproberen? Bel naar 030 203 01 41 of vul de vragenlijst in door op onderstaande knop te klikken.

Andere gehoorapparaten met geïntegreerde tinnitusmaskeerder