Gehoorverlies

Gehoorverlies kan worden onderverdeeld in vier soorten gehoorverlies. Uw gehoor wordt door de jaren heen steeds minder en dit heeft meestal een zeer negatieve invloed op de kwaliteit van het leven en de sociale omgeving. Behandeling van gehoorverlies hangt af van de ernst hiervan. Hoortoestellen zijn vaak de oplossing voor het compenseren van gehoorverlies.

Studies hebben aangetoond dat mensen in Nederland gemiddeld 7 jaar wachten totdat ze een hoortoestel overwegen. Het is de moeite waard om snel te handelen aangezien niet alleen uw gehoor, maar ook uw levenskwaliteit aanzienlijk beter wordt. Daarbovenop worden effecten van gehoorverlies geminimaliseerd bij vroeg handelen.

Hieronder worden de verschillende types en oorzaken van gehoorverlies uitgelegd, zodat u een beter inzicht krijgt omtrent gehoorverlies. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op voor gratis advies. U kunt ons gewoon bellen. Wij adviseren u dan over de mogelijkheden rondom hoortoestellen.

Soorten gehoorverlies

Geleidingsslechthorendheid conductief gehoorverlies
Sensorineurale slechthorendheid
Gemengd gehoorverlies

Geleidingsslechthorendheid (conductief gehoorverlies)

Beschrijving

Geleidingsslechthorendheid is een soort van slechthorendheid waarbij – als gevolg van een storing – het buitenoor de trillingen niet aan het binnenoor kan doorgeven. Deze handicap van het overbrengen van mechanische trillingen zorgt ervoor dat het geluiden zachter worden. Vooral de spraakverstaanbaarheid wordt minder. Het verminderde hoorvermogen is voor spraakverstaanbaarheid even groot. Er wordt onderscheid gemaakt tussen tijdelijke en permanente geleidingsslechthorendheid. Een tijdelijke geleidingsslechthorendheid treedt bijvoorbeeld op bij een blokkade van de gehoorbeentjes of bij een middenoorontsteking en kan met hulp van medicijnen of een operatie worden opgelost. Bij permanente geleidingsslechthorendheid gaat het om een blijvende storing van de doorgave van de trillingen. Door middel van een hoortoestel kunnen de trillingen worden versterkt.

Oorzaken

Conductief gehoorverlies (geleidingsslechthorendheid) kan verschillende oorzaken hebben. Voor de behandeling van deze vorm van gehoorverlies is het van belang om te weten of het om een tijdelijk of permanent gehoorverlies gaat. Tijdelijke oorzaken kunnen bijvoorbeeld overmatig oorsmeer, vuil in het oorkanaal of een ontsteking van het oorkanaal zijn. Permanent geleidingsgehoorverlies kan bijvoorbeeld door een misvorming van de oorschelp of het oorkanaal, door chronische middenoorontstekingen of een perforatie van het trommelvlies optreden. Verder kan ook een otosclerose tot permanent geleidingsgehoorverlies leiden. Otosclerose is een verbening van het middenoor waarbij de stijgbeugel meer en meer verstijft.

Sensorineurale slechthorendheid

Beschrijving

Bij het sensorineuraal gehoorverlies zijn zowel het gehoororgaan als ook delen van de zenuwen functioneel beperkt. Door een beschadiging van het binnenoor worden verschillende frequenties niet meer naar de hersenen doorgestuurd. Dit heeft tot gevolg dat de geluidsgolf niet of anders wordt waargenomen. Principieel horen mensen anders en kunnen hoge frequenties zoals bijvoorbeeld de letters p, k, f, h, s, sch niet meer goed horen. Dit heeft negatieve effecten op de spraakverstaanbaarheid omdat vergelijkbare woorden vaak tot vergissingen leiden. De waarneming van de geluidssterkte verandert bij het sensorineuraal gehoorverlies nauwelijks, maar het verandert wel het klankbeeld bij de spraakverstaanbaarheid.

Oorzaken

De belangrijkste oorzaak van sensorineuraal gehoorverlies is schade aan het binnenoor als gevolg van lawaai. Verder is het ook mogelijk dat virale infecties zoals de bof, mazelen en rode hond of gewoon ouderdom de oorzaak zijn. Ook kan deze vorm van gehoorverlies al aanwezig zijn bij de geboorte of worden veroorzaakt door tumoren of een hersenschudding.

Gemengd gehoorverlies

Beschrijving

Bij gemengd gehoorverlies is er zowel een probleem met het doorgeven als met het waarnemen van geluiden. De behandeling is afhankelijk van de ernst van het gehoorverlies en van het toepassingsgebied. In het geval van mild of tijdelijk gehoorverlies, kan een medicamenteuze behandeling voldoende zijn. Bij een matig gehoorverlies is het aanschaffen van een hoortoestel een goede oplossing. Bij zeer ernstige gevallen van gecombineerd gehoorverlies kan het nodig zijn om een BAHA (bone anchored hearing aid) te gebruiken, dit is een hoortoestel dat geluid als trilling aan de schedel aanbiedt. Welke behandeling moet worden toegepast dient individueel beslist te worden door een bevoegd KNO-arts of een audicien.

Oorzaken

Oorzaken van gemengd gehoorverlies zijn onder andere middenoorontsteking, otosclerose en andere onafhankelijke oorzaken van geleidings- en sensorineurale slechthorendheid.

Auditory Processing Disorder

De Auditory Processing Disorder kan worden beschreven als een beperking van de auditieve waarneming. In sommige gevallen wordt het centrale zenuwenstelsel beperkt. Het buitenoor is meestal niet betrokken in geval van Auditory Processing Disorder.

Heeft u vragen over sensorineurale slechthorendheid of wilt u een vrijblijvend en neutraal advies?