Presbyacusis

Ouderdomsslechthorendheid uitgelegd

Presbyacusis is een langzaam progressieve, leeftijdsgebonden vorm van perceptief gehoorverlies. Het betreft altijd beide oren tegelijkertijd en begint vaak op de leeftijd van 50 jaar. Kenmerkend voor ouderdomsslechthorendheid is dat vooral in het begin de hoge geluidsfrequenties minder goed waargenomen worden dan de lage frequenties.

Dit heeft als gevolg dat het spraak verstaan sterker achteruit gaat dan andere geluiden. Dit geldt vooral als het beschadigde gehoor wordt blootgesteld aan een lawaaierige omgeving. Het feit dat mensen in een omgeving met veel achtergrondgeluid de gesprekspartner slechter verstaat dan in een rustige sfeer, noemen artsen ook wel het zogenaamde ‘cocktail party effect’. Een veel voorkomend verschijnsel van presbyacusis is tinnitus.

Info

Zo helpen hoortoestellen bij presbyacusis
– Hoortoestellen compenseren het verlies van het gehoorvermogen en zorgen daardoor voor meer levenskwaliteit.
– Stemmen en omgevingsgeluiden kunnen weer worden begrepen.
– Door beter spraakverstaan is het mogelijk om weer moeiteloos te communiceren.
– Sociale isolatie of een depressie kunnen verhinderd worden.
– Wanneer er in een vroeg stadium een juist hoortoestel gedragen wordt, kunnen de effecten van presbyacusis tot een minimum beperkt worden.

Oorzaken van presbyacusis

presbyakusis
presbyakusis

Presbyacusis ontstaat door verschillende oorzaken of meerdere aandoeningen aan het oor. Ten eerste spelen schadelijke invloeden van buitenaf een grote rol. Vaak zijn deze mensen blootgesteld aan hard geluid in de loop van het leven. Een andere reden kan zijn dat bepaalde medicijnen het gehoor permanent beschadigen. Men spreekt dan van ototoxische medicijnen.

Tegelijkertijd bestaat er een samenhang tussen ouderdomsslechthorendheid en risicofactoren als roken, hoge bloeddruk en diabetes mellitus. Een andere belangrijke reden zijn de leeftijdsgebonden processen. Hierbij hoort bijvoorbeeld progressieve verslechtering van de haarcellen. Deze haarcellen-receptoren zitten op het orgaan van Corti en zijn verantwoordelijk voor de feitelijke ontwikkelingsgang van het gehoor. Als deze worden beschadigd, bijvoorbeeld als gevolg van voortdurende blootstelling aan lawaai, kan externe ruis minder goed worden waargenomen, wat vaak tot slechthorendheid leidt. Ook de erfelijkheid binnen de familie kan een rol spelen.

Symptomen van ouderdomsslechthorendheid

Aanvankelijk klagen patiënten vooral over de problemen van het spraakverstaan. Vooral in geval van veel achtergrondgeluid en vele gesprekspartners ontstaat het ‘cocktail party effect’. De eenvoudige reden daarvoor is, dat bij presbyacusis vooral in het begin hoge frequenties sterker beschadigd zijn. Naarmate de leeftijd toeneemt of bij progressie van de ziekte, neemt de mate van het gehoorverlies ook in andere frequentiegebieden steeds meer toe.

Bovendien hebben mensen met presbyacusis een verhoogde gevoeligheid met geluid. Dit betekent dat de ‘ongemaksdrempel’ voor zeer hard geluid of veel lawaai wordt verminderd. Een ander probleem doet zich in het bijzonder voor in een zeer rustige omgeving: presbyacusis patiënten klagen vaak over oorsuizen, wat ook wel tinnitus genoemd wordt.

Diagnose

Om een diagnose te kunnen stellen van een presbyacusis en bij het vinden van een passende behandeling met een hoorhulpmiddel (oftewel een hoortoestel), moet men weten waar de slechthorendheid vandaan komt. Hiertoe wordt onder andere een zogenaamde microscopie van de oren uitgevoerd. De KNO-arts treft bij presbyacusis-patiënten vaak een normale trommelvliesstructuur aan (dus geen scheur of gaatje in het trommelvlies). Om de diagnose te bevestigen wordt een toonaudiogram en een spraakaudiogram uitgevoerd. Kunnen alle andere oorzaken zijn uitgesloten, dan zal de KNO-arts gewoonlijk een hoortoestel adviseren. Moderne hoortoestellen kunnen een presbyacusis effectief compenseren en maken het zeer goed verstaan van spraak, toon en geluiden mogelijk.

Behandeling van presbyacusis

Voor de behandeling van gehoorverlies op leeftijd wordt vaak het gebruik van een hoortoestel aanbevolen. Een behandeling met geneesmiddelen, die voor compleet herstel van het gehoor zorgen, is op dit moment nog niet mogelijk. Echter door gebruik van een hoortoestel helpen om het gehoor te verbeteren waardoor de levenskwaliteit van de persoon in kwestie verbetert. Gevolgen op lange termijn van een presbyacusis kan zorgen voor toenemende sociale isolatie en depressie. audibene helpt u bij de zoektocht naar een geschikt hoortoestel om uw klachten te laten verdwijnen.

Toonaudiometrie

Bij toonaudiometrie worden voor de patiënt hoge en lage frequentiegeluiden gespeeld. Het volume varieert hier. De patiënt geeft tijdens te test aan, wanneer hij de toon dan hoort. Op deze manier ontstaat er een minimale hoorbare curve.

Bij de uitvoering van dit onderzoek wordt bij mensen met presbyacusis vooral een gehoorverlies van hoge tonen vastgesteld. Dit betekent dat de minimale hoorbare curve vooral op het gebied van hoge tonen naar beneden afwijken.

Dit gehoorverlies van hoge tonen is vaak gerelateerd aan de leeftijd. Als de ziekte zich meer ontwikkeld is dan worden lage tonen ook slechter waargenomen.

Spraakaudiometrie

Bij spraakaudiometrie laat de arts de patiënt via een koptelefoon verschillende woorden op dezelfde geluidssterkte horen. Met dit onderzoek, kan men dus heel goed de spraakverstaanbaarheid van de patiënt controleren. De diagnose die wordt gesteld bij het uitvoeren van spraakaudiometrie bij mensen met presbyacusis, resulteert vaak in een verstoorde spraakverstaanbaarheid.

Heeft u last van gehoorverlies?
laat u gratis door onze experts adviseren!