Tinnitus

Het begrip tinnitus, wat is afgeleid van het Latijnse woord „tinnire“ (=gerinkel) geeft een medische aandoening aan, die meestal bestaat uit het horen van onaangename geluiden in één of beide oren. Deze oorsuizen worden alleen door de persoon zelf gehoord en hebben geen externe bron: de geluiden ontstaan dus in het eigen hoofd. De geluiden kunnen sis-, brom-, fluit- en pieptonen zijn. Bovendien kan het geluid constant of ritmisch zijn en kan het zowel in één- of in beide oren gehoord worden.

Ongeveer 40% van de bevolking ervaart weleens dergelijke oorsuizen. 10-20% lijdt aan chronische tinnitus (langer dan 3 maanden), waarbij de symptomen meestal tussen de 40 en de 50 jaar beginnen.

Te vinden op deze pagina:
 • Symptomen
 • Diagnose
 • Tinnitus en gehoorverlies
 • Andere behandelingen
 • Verlichting met muziektherapie
 • Tinnitus bij ouderdom
 • Voorkomen is beter dan verhelpen
 • Goed horen met audibene

Symptomen

Het woord ‘oorsuizen’ beschrijft tinnitus waarschijnlijk het beste. Deze geluiden kunnen in de vorm van ruisen, zoemen, fluiten, knakken of suizen worden waargenomen. De oorsuizen kunnen zowel constant als ritmisch zijn. Bovendien kunnen de symptomen als zeer luid worden ervaren. Naast het oorsuizen kunnen er ook nog andere symptomen bij komen kijken: bijvoorbeeld slaapproblemen, hoofdpijn, nekspanningen en concentratieproblemen.

Diagnose

Als u al langer dan drie dagen een- of meerdere symptomen van tinnitus ervaart, is het verstandig om een afspraak te maken bij een KNO-arts. Om erachter te komen of er daadwerkelijk sprake is van tinnitus, gaan artsen meestal als volgt te werk: er wordt gevraagd naar de klachten, waarmee mogelijke oorzaken kunnen worden vastgesteld. Vervolgens onderzoekt de arts de gehoorgang en het trommelvlies met behulp van een otoscoop (een oorspiegel met vergrootglas en licht). Er wordt gecontroleerd op eventuele schade in het oor en de arts kijkt naar de neus en de keel voor eventuele oorzaken. Vaak komt voor dat de arts daarna nog een hoortest aflegt, die hij tot slot evalueert op relevante factoren die te maken hebben met tinnitus. KNO-artsen hebben nog vele andere methoden om zo een diagnose te kunnen stellen, bijvoorbeeld:

 • Onderzoek van het oor, de neus en de keel
 • Subjectieve hoortest
 • Analyse van de oorsuizen
 • Geluidsuitstoot testen van het binnenoor (OAE)
 • Tests op duizeligheid
 • Objectieve hoortest
 • Bloedonderzoek
 • MRI scan van de hersenen
 • CT-scan van de schedel
 • Onderzoek van de wervelkolom en de kaak

Wat is een subjectieve hoortest?

Door middel van een subjectieve hoortest wordt de mate waarmee de patiënt het geluid in het hoofd hoort beoordeeld. Hierbij zit de patiënt in een geluidsdichte kamer en krijgt hij een koptelefoon op. De hoortest wordt uitgevoerd door middel van het laten horen van geluiden met verschillende frequenties. Met behulp van deze test kan de KNO-arts conclusies trekken over de ernst van de tinnitus.

 

Tinnitus en gehoorverlies

Tinnitus en gehoorverlies gaan vaak hand-in-hand: veel mensen met tinnitus hebben ook last van gehoorverlies. In een studie voor de behandeling van tinnitus werd geconcludeerd dat 95% van de mensen met tinnitus een gehoorbeschadiging heeft. Bij 89% werd een dubbelzijdig gehoorverlies geconstateerd. Slechts 5% had geen gehoorverlies. In hoeverre gehoorverlies tot tinnitus leidt, is nog niet precies bekend. Wel kan men concluderen dat bij langdurig gehoorverlies ongeveer 80% aan chronische tinnitus lijdt. Een juiste en werkende methode om gehoorverlies te behandelen en daarmee een tinnitus te voorkomen, is een hoortoestel.

Behandeling met hoortoestellen kan de kwaliteit van het leven aanzienlijk verbeteren. Het is mogelijk om het gehoorverlies te compenseren en externe geluiden weer waar te nemen. In het geval het hoortoestel onvoldoende verbetering geeft, is een hoortoestel in combinatie met een tinnitusmaskeerder ook een optie. Dit is een technische aanvulling in het hoortoestel, voor een gerichte behandeling tegen tinnitus. Een tinnitusmaskeerder is gebaseerd op afleiding: negatieve geluiden worden door positieve geluiden vervangen. De gebruiker kan met een tinnitusmaskeerder zelf kiezen welke geluiden ze willen horen.

Het geluid van de tinnitusmaskeerder blijft zachter dan de tinnitus zelf, waardoor de hersenen zich opnieuw leren richten op de geluiden van de omgeving. De tinnitusmaskeerder helpt de hersenen te wennen aan de oorsuizen en hierdoor wordt de focus op de tinnitus geminimaliseerd of zelfs geheel uitgeschakeld. Vanwege het hoge aantal mensen met tinnitus, hebben de vooraanstaande ondernemers in de hoortoestellenindustrie zich sterk gespecialiseerd in het verminderen van tinnitusklachten. De bekende en grote aanbieders als Signia, Phonak, Hansaton en Starkey bieden hoortoestellen aan met een geïntegreerde tinnitusmaskeerder. Voor meer informatie kunt u op onderstaande link klikken of natuurlijk bellen naar 030 203 01 41.

Andere behandelingen

Afhankelijk van de oorzaak kan tinnitus op verschillende manieren behandeld worden, onder andere door akoestische stimulatie, gedragsmatige aanpak, het voorschrijven van medicijnen, magnetische en elektrische hersenstimulatie en fysiotherapie. In acute gevallen is een behandeling met vitamine-E-preparaten, magnesium, glucocorticoïde zoals cortison, of lokale verdoving vaak geschikt. Ook kunnen middelen die de doorbloeding bevorderen worden voorgeschreven.

Verlichting met muziektherapie

Bioloog Christoph Krick (Saarland University) en het Duitse Centrum voor muziektherapie-onderzoek (DZM) in Heidelberg hebben een nieuwe behandeling voor tinnitus ontwikkeld. Door middel van muziektherapie met eenvoudige sommen wordt de tinnitus geleidelijk minder. Deze behandeling is ontwikkeld op basis van de aanname dat tinnitus wordt veroorzaakt door het ontbreken van bepaalde frequenties die niet meer hoorbaar zijn. Zo worden in combinatie met ontspanningsoefeningen therapeutische successen geboekt, die bij de diagnose met een MRI-scan bewezen kunnen worden. 80% van de proefpersonen beschouwde tinnitus na de behandeling niet meer als pijnlijk of vervelend. Nog eens 8% werd zelfs volledig bevrijd van tinnitus. Een hoortoestel is in dat geval wel nog vereist. Deze behandeling kan tinnitus – vooral in combinatie met gehoorverlies – dus verminderen.

Tinnitus bij ouderdom

10-15% van de Nederlandse bevolking lijdt aan tinnitus (vanaf 2015). Tinnitus komt even vaak voor bij mannen als bij vrouwen. Ook komt tinnitus bij alle leeftijden voor, van jong tot oud. Wel is het zo dat de meeste mensen met tinnitus 50 jaar en ouder zijn. Echter is aangetoond dat tinnitus steeds vaker voorkomt bij jongeren en jong volwassenen. De stijging van het aantal mensen met tinnitus is vooral te wijten aan het toenemende contact met geluid door bijvoorbeeld het bezoeken van concerten en het luisteren van harde muziek via headsets. Hebt u vragen over het onderwerp tinnitus? audibene geeft u graag meer informatie over het thema oorsuizen (tinnitus) en hoe u hier het beste mee geholpen kunt worden.

Voorkomen is beter dan verhelpen

De oorzaken voor het ontstaan van tinnitus zijn erg gevarieerd. Daarom is het belangrijk om het risico op tinnitus te verminderen door een aantal maatregelen te nemen. U kunt gehoorbeschadiging zelf tegengaan, bijvoorbeeld door blootstelling aan lawaai te verminderen. Een goede tip hiervoor is het dragen van gehoorbescherming.  Ook is het belangrijk stress te verminderen. Wat onder andere nuttig kan zijn is het beter indelen van uw tijd, met buffer- en ontspanningsoefeningen. Tot slot is een evenwichtige en gezonde levensstijl belangrijk.

In het geval van acute tinnitus dient u onmiddellijk de KNO-arts te bezoeken. Hier kan u een therapie volgen – vaak door middel van medicatie – om zo problemen op de lange termijn te voorkomen. Regelmatige routineonderzoeken bij de KNO-arts helpen de symptomen van tinnitus vroegtijdig te herkennen en op de juiste manier te behandelen.

 

Goed horen met audibene

audibene is uw specialist voor hoortoestellen. Met partners door heel Nederland kunnen we ook in uw buurt te hulp schieten. Tevens is uw tevredenheid onze hoogste prioriteit. Op onze website staat veel gratis informatie over gehoorverlies en hoortoestellen.

Wij introduceren graag aan u de A-merk hoortoestellenfabrikanten en hun modellen. In aanvulling op onze geschreven informatie over onder andere hoortoestellen, gehoorverlies, en behandelingen, bieden wij ook een gratis hoortest aan om zo een ruim beeld te krijgen van wat de status van uw gehoor is. U kunt ons gewoon opbellen, wij beantwoorden graag uw vragen!