Vormen van gehoorverlies

Uw gehoor wordt door de jaren heen steeds minder en dit heeft meestal een negatieve invloed op de kwaliteit van het leven en de sociale omgeving. Behandeling van gehoorverlies hangt af van de ernst hiervan. Hoortoestellen zijn vaak de oplossing voor het compenseren van gehoorverlies.

Studies hebben aangetoond dat mensen in Nederland gemiddeld 7 jaar wachten totdat ze een gehoorapparaat overwegen. Het is de moeite waard om snel te handelen aangezien niet alleen uw gehoor, maar ook uw levenskwaliteit aanzienlijk beter wordt. Daarbovenop worden effecten van gehoorverlies geminimaliseerd bij vroeg handelen.

Gehoorverlies kan worden onderverdeeld in vier soorten gehoorverlies. Hieronder worden de verschillende types en oorzaken van gehoorverlies kort uitgelegd, zodat u een beter inzicht krijgt van het vaak afschrikwekkende onderwerp ‘gehoorverlies’. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op voor gratis advies. U kunt ons gewoon bellen op 030 203 01 41. Wij adviseren u dan over de mogelijkheden rondom hoorapparaten.

Op deze pagina:
  • Geleidingsslechthorendheid
  • Perceptief gehoorverlies
  • Gemengd gehoorverlies
  • Auditory Processing Disorder

Geleidingsslechthorendheid (conductief gehoorverlies)

Geleidingsslechthorendheid is een soort slechthorendheid waarbij – als gevolg van een storing – het buitenoor de trillingen niet aan het binnenoor kan doorgeven. Deze beperking van het overbrengen van trillingen zorgt ervoor dat het geluiden zachter worden. Vooral de spraakverstaanbaarheid wordt minder.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen tijdelijke en permanente geleidingsslechthorendheid. Een tijdelijke geleidingsslechthorendheid treedt bijvoorbeeld op bij een blokkade van de gehoorbeentjes of bij een middenoorontsteking en kan met hulp van medicijnen of een operatie worden opgelost. Bij permanente geleidingsslechthorendheid gaat het om een blijvende storing van de doorgave van de trillingen. Door middel van een hoortoestel kunnen de trillingen worden versterkt.

Oorzaken

Geleidingsslechthorendheid kan verschillende oorzaken hebben. Voor de behandeling van deze vorm van gehoorverlies is het van belang om te weten of het om een tijdelijk of permanent gehoorverlies gaat. Tijdelijke oorzaken kunnen bijvoorbeeld overmatig oorsmeer, vuil in het oorkanaal of een ontsteking van het oorkanaal zijn. Permanent geleidingsgehoorverlies kan komen door een misvorming van de oorschelp of het oorkanaal, door chronische middenoorontstekingen of een perforatie van het trommelvlies optreden. Verder kan ook een otosclerose tot permanent geleidingsgehoorverlies leiden. Otosclerose is een verbening van het middenoor waarbij de stijgbeugel meer en meer verstijft.

Perceptief gehoorverlies

Aziatische vrouw met oorpijn

Bij het perceptief gehoorverlies zijn zowel het gehoororgaan als ook delen van de zenuwen functioneel beperkt. Door een beschadiging van het binnenoor worden verschillende frequenties niet meer naar de hersenen doorgestuurd. Dit heeft tot gevolg dat de geluidsgolf niet of anders wordt waargenomen. Principieel horen mensen anders en kunnen hoge frequenties zoals bijvoorbeeld de letters p, k, f, h, s of sch niet meer goed horen. Dit heeft negatieve effecten op de spraakverstaanbaarheid omdat vergelijkbare woorden vaak tot vergissingen leiden. De geluidssterkte verandert bij het perceptief gehoorverlies nauwelijks, maar het verandert wel de klanken en het vermogen om mensen te kunnen verstaan.

Oorzaken

De belangrijkste oorzaak van perceptief gehoorverlies is schade aan het binnenoor als gevolg van lawaai, of gewoon ouderdom. Verder is het mogelijk dat virale infecties zoals de bof, mazelen en rode hond de oorzaak zijn. Ook kan deze vorm van gehoorverlies al aanwezig zijn bij de geboorte of worden veroorzaakt door tumoren of een hersenschudding.

Gemengd gehoorverlies

Bij gemengd gehoorverlies is er zowel een probleem met het doorgeven als met het waarnemen van geluiden. De behandeling is afhankelijk van de ernst van het gehoorverlies en het toepassingsgebied. In het geval van mild of tijdelijk gehoorverlies, kan een  behandeling met medicijnen voldoende zijn. Bij een matig gehoorverlies is het aanschaffen van een hoortoestel een goede oplossing. Bij zeer ernstige gevallen van gecombineerd gehoorverlies kan het nodig zijn om een BAHA (bone anchored hearing aid) te gebruiken, dit is een hoortoestel dat geluid als trilling aan de schedel aanbiedt. Welke behandeling moet worden toegepast dient individueel beslist te worden door een bevoegd KNO-arts of een audicien.

Oorzaken

Oorzaken van gemengd gehoorverlies zijn onder andere middenoorontsteking, otosclerose en andere onafhankelijke oorzaken van geleidings- en perceptief gehoorverlies.

Auditory Processing Disorder

De Auditory Processing Disorder kan worden beschreven als een beperking van de auditieve waarneming. In sommige gevallen wordt het centrale zenuwenstelsel beperkt. Het buitenoor is meestal niet betrokken in geval van Auditory Processing Disorder.