Man die bedroefde vrouw troost in woonkamer

Tekenen van gehoorverlies

Herken gehoorproblemen

Slechthorendheid komt vaak voor en kan uw dagelijks leven in hoge mate hinderen. Het is belangrijk om te achterhalen of en in welke mate het gehoor is aangetast.

Er zijn vier soorten slechthorendheid, waarbij licht gehoorverlies meestal weinig tot geen problemen oplevert in de dagelijkse communicatie. In dit geval kunnen hoortoestellen van fabrikanten als Phonak, Widex of ReSound worden gebruikt, die specifiek zijn afgestemd op het individuele gehoorverlies.

Bij matig gehoorverlies worden de problemen echter ernstiger en wordt communiceren met de “horende wereld” lastiger. In lawaaierige omgevingen zoals discotheken en clubs kan het bijvoorbeeld moeilijk zijn om gesprekspartners goed te verstaan. Voor mensen met matig gehoorverlies zijn hoortoestellen dan ook vaak noodzakelijk. In dit soort situaties zijn gehoorapparaten van Signia, Oticon of Horizon goede opties.

Inhoudsopgave
 • Hoe kunnen hoortoestellen helpen bij gehoorverlies?
 • Checklist: wanneer heb ik een hoortoestel nodig?
 • Hoeveel gehoorverlies is zorgwekkend?
 • Wat zijn mogelijke oorzaken voor gehoorverlies?

Hoe kunnen hoortoestellen helpen bij gehoorverlies?

 • Algemene verbetering van het gehoor en dus verbetering van de levenskwaliteit.
 • Fijne  communicatie met anderen, waardoor sociale isolatie wordt voorkomen.
 • Beter verstaan van televisie, radio, telefoon, bel, enz.
 • Het is weer mogelijk om “vergeten” geluiden (vogelgetjilp, zeegeluiden, geritsel, enz.) waar te nemen.
 • Akoestische waarneming van bronnen van gevaar, bijv. in het wegverkeer.
 • Betere oriëntatie in een ruimte door de mogelijkheid om ruimtelijk te horen.

Hoe eerder een hoortoestel wordt gebruikt bij gehoorverlies, hoe beter. Op een gegeven moment vergeten onze hersenen namelijk hoe groot het hoorspectrum was zonder gehoorverlies, met name spraak herkenning wordt moeilijk voor onze hersenen. De verloren geluiden kunnen later niet meer gehoord worden, zelfs niet ondanks het hoortoestel. Laat je gratis adviseren door onze gehoorexperts over de nieuwste modellen en welke hoorapparaten het beste bij u behoeften past.

 

binnen oor gehoorverlies - oude vrouw met hand op rechteroor

Mensen met ernstig gehoorverlies, dat grenst aan doofheid, hebben echt een gehoorapparaat nodig om hun dagelijks communicatie te ondersteunen en geluiden te horen. Vaak liplezen zij om te begrijpen wat er wordt gezegd, waardoor het heel moeizaam is om gesprekken te volgen met name in ruimtes met slechte verlichting. Zelfs eenvoudige dagelijkse activiteiten kunnen een enorme uitdaging vormen bij een aanzienlijk gehoorverlies. Denk bijvoorbeeld aan telefoongesprekken waarbij de gesprekspartner niet visueel kan worden waargenomen.

Checklist: wanneer heb ik een hoortoestel nodig?

We maken onderscheid tussen tijdelijk en permanent gehoorverlies. Bij audibene praten we dagelijks met mensen die al lange tijd last hebben van gehoorverlies. Dit zijn de volgende zes meest voorkomende tekenen van gehoorverlies:

 1. Hoge volumes op de TV en andere apparaten
 2. Gesprekspartners lijken te mompelen
 3. Achtergrondgeluid lijkt luider dan spraak
 4. Telefoongesprekken alleen met de luidspreker
 5. Herhaalde verzoeken om herhaling
 6. Omgeving adviseert een gehoorapparaat

Hieronder hebben we de individuele situaties in meer detail uitgelegd. Als je op de meeste punten ‘ja’ kunt zeggen, is het duidelijk dat u permanent gehoorverlies heeft en een hoortoestel wordt aangeraden.

Heeft u het afgelopen jaar het volume van uw elektronische apparaten moeten verhogen?

Het is vaak lastig om uw eigen gehoorverlies vast te stellen. Toch kan het gedrag bij het gebruik van uw mobiele telefoon, computer of tv uw nuttige informatie geven over de staat van uw gehoor. Als u merkt dat u het volume van uw tv of radio vaker moet verhogen, kan dit al een teken zijn van gehoorverlies.

Lijkt het alsof de mensen om u heen vaak fluisteren?

In het dagelijks leven zijn er verschillende situaties waarin u met iemand fluistert, bijvoorbeeld als het een vertrouwd gesprek is of als er een privé onderwerp wordt besproken. Vind u het moeilijk om het gesprek in zulke situaties te volgen, dan is het misschien tijd om een gehoorapparaat aan te schaffen?

Progressief gehoorverlies verloopt in kleine maar gestage stappen. Mensen die hier last van hebben, beginnen vaak automatisch andere zintuigen te gebruiken als ondersteuning wanneer het gehoor afneemt, zoals liplezen. Op de lange termijn betekent dit extra inspanning voor de hersenen en vermoeidheid.

Komt het u bekend voor dat achtergrondgeluiden luider lijken terwijl directe spraak zachter klinkt?

Mensen met vergevorderd gehoorverlies merken vaak dit merkwaardige verschijnsel: ze vinden het moeilijk om het directe gesprek met hun gesprekspartner te volgen, maar ze kunnen achtergrondgeluiden gemakkelijk waarnemen. Dit fenomeen is vergelijkbaar met een camera waarvan de scherpstelfunctie kapot is. Door vergevorderd gehoorverlies heeft het oor moeite om zich te richten op spraak, maar kan het achtergrondgeluid waarnemen.

Zet u de luidspreker aan wanneer u telefoneert om het gesprek beter te begrijpen?

De mate van gehoorverlies kan van oor tot oor variëren. Maar hoe kunt u bepalen welk oor wordt beïnvloed door gehoorverlies? Ook hier kan nauwkeurig observeren van uw eigen gedrag informatie verschaffen over het aanwezige gehoorverlies.

Als u tijdens het telefoneren van het ene oor naar het andere verplaatst, kunt u gemakkelijk vaststellen of uw gesprekspartner even goed met beide oren kunt horen. Vaak zetten mensen met verschillende gradaties van gehoorverlies de telefoon op de luidspreker om een evenwichtiger gehoor te hebben. Als dit bij u vaker voorkomt, kan een hoortoestel de oplossing zijn.

Sorry, kan je dat nog een keer herhalen?

Meestal merkt u het zelf niet op, maar uw gesprekspartner zal de herhaalde verzoeken wel opmerken. Mensen met gehoorverlies vragen vaak aan hun gesprekspartners om te herhalen wat er is gezegd. Op dezelfde manier herhalen de betrokkenen wat hun gesprekspartner heeft gezegd om de inhoud zelf nogmaals te verduidelijken.

Let op uw gedrag tijdens het volgende gesprek. Als u zich regelmatig in een van de bovenstaande situaties bevindt, moet u zeker de status van uw gehoor door een arts laten controleren.

Zeggen anderen dat u een hoortoestel nodig heeft?

De bovengenoemde gedragspatronen vallen meestal niet op bij uzelf, omdat ze al een gewoonte zijn geworden. In dit geval geven uw familie, vrienden, collega’s meestal het beste advies, vooral als ze dagelijks met u in contact staan. Dus als u hen bewust maakt van gehoorverlies, moet u dit zeker niet beschouwen als iets negatiefs. Misschien is dit wel de doorslaggevende aanwijzing om iets te ondernemen voor uzelf en uw gehoor.

Hoeveel gehoorverlies is zorgwekkend?

Moeder en dochter waarbij de moeder dochter niet meer verstaat

Bij gehoorverlies kunnen hoortoestellen een verrijking zijn voor het dagelijks leven, zowel voor u als voor uw dierbaren.

Het percentage gehoorverlies is slechts een van de verschillende factoren die bepalen of een hoorapparaat nodig is. De individuele behoeften en voorkeuren van de betrokkene, evenals de invloed op de kwaliteit van leven, moeten in overweging worden genomen.

Een audiogram kan worden gebruikt om de mate van gehoorverlies in verschillende frequentiebereiken te bepalen. In zuivere toonaudiometrie, waarin de zogenaamde gehoordrempel in verschillende frequenties wordt gemeten, wordt een waarde van 0 tot 20 decibel (dB) beschouwd als het normale bereik voor normaal gehoor.Een gehoorverlies van ongeveer 25 dB of meer in de frequenties die essentieel zijn voor spraakperceptie kan een reden zijn om een hoortoestel te dragen. Een uitgebreid onderzoek wordt uitgevoerd door de KNO-arts, die u gedetailleerde informatie kan geven over uw gehoor.

Wat zijn mogelijke oorzaken voor gehoorverlies?

Er zijn diverse oorzaken die gehoorverlies kunnen veroorzaken. Voor sommige mensen is het eenvoudigweg erfelijk. Als bijvoorbeeld een ouder leed aan gehoorverlies dat al voor de geboorte aanwezig was, is er een relatieve kans dat het kind ook wordt getroffen. Na de geboorte kunnen ziekten zoals verschillende virale infecties leiden tot blijvende gehoorschade. Hieronder vallen bijvoorbeeld rodehond en mazelen. Het is ook mogelijk dat gehoorverlies optreedt als gevolg van de omstandigheden bij een vroeggeboorte. Letsels veroorzaakt door geboortetrauma en een gebrek aan zuurstof bij de geboorte kunnen ook leiden tot gehoorverlies.

Met het ouder worden zijn er diverse externe invloeden die gehoorverlies kunnen versterken. Bijvoorbeeld de permanente blootstelling aan lawaai, wat een aanzienlijk risico met zich meebrengt, vooral in tijden van voortdurende blootstelling aan geluidversterkers zoals het geval wanneer u naar muziek luistert. Daarnaast kan ouderdom ook leiden tot ouderdomsgehoorverlies, de zogenaamde presbyacusis.

Een ongeluk dat invloed heeft op het gehoor van een persoon of een ziekte in het gebied van de oren, zoals een middenoorinfectie, kan ook mogelijke oorzaken van gehoorverlies zijn. Diverse ernstige ziekten, zoals meningitis, roodvonk, bof of difterie, staan er ook om bekend een negatieve invloed te hebben op het gehoorvermogen. Om uw eigen gehoorvermogen te controleren, wordt meestal een gehoortest uitgevoerd door een KNO-arts of audicien.