Hoge tonen verlies

Veel klanken in onze taal, vooral medeklinkers ofwel sisklanken “s”, “f” en “sch”, worden door ons oor in het hoge tonen gebied waargenomen. De klinkers a, i, e, u en o bevindt zich daarentegen in het lage tonen bereik en zijn minder belangrijk voor het spraakbegrip. Deze klinken dof en brengen het geluidsvolume tot stand.

Mensen met een duidelijk hoge tonen verlies maar met een normale waarneming van lage tonen, horen hun gesprekspartners bij normaal geluidsniveau onduidelijk. De spraakverstaanbaarheid is beperkt. De waarneming van het geluidsniveau (bij geïsoleerde slechthorendheid van hogere tonen) is normaal. Alle mensen die last hebben van dit soort gehoorverlies kunnen vaak met een hoortoestel geholpen worden. Daarbij is een uitvoerig advies en precieze aanpassing van de toestellen aan de individuele behoeftes essentieel.

Verschillende vormen

  • Lichte vorm

Aanvankelijk merkt men het gehoorverlies door moeite met het verstaan wanneer meerdere mensen aanwezig zijn en doorelkaar spreken of bij het televisiekijken. Deze lichte vorm van slechthorendheid kan met hoortoestellen goed verholpen worden, het is goed om zo snel mogelijk het gehoorverlies aan te pakken. Een open verzorging met een achter-het-oor hoortoestel (AHO) biedt in dit geval een goed resultaat.

 

  • Matige vorm

De moeilijkheden in het gesprek met meerdere personen blijven. Bovendien is bij één-op-één gesprekken het vormen van de mond belangrijk en er wordt geprobeerd lip te lezen. Diepe mannenstemmen worden beter verstaan dan hoge vrouwen- of kinderstemmen. Vaak wordt de persoon door omstanders aangeraden om een hoortoestel aan te schaffen. Ook in dit geval bieden open achter-het-oor hoortoestellen een goede optie.

 

  • Zware vorm

Bij deze patiënten gaat het om met een duidelijk gehoorverlies en binnenoorbeschadiging. De spraakverstaanbaarheid is zeer beperkt. De verzorging met hoortoestellen is absoluut noodzakelijk. Ook hier is een achter-het-oor hoortoestel (AHO) aan te raden en de kwaliteit zou een belangrijke beslissingsfactor bij de keuze van het toestel zijn. Een goed advies is beslissend voor het latere resultaat en de verbetering van het gehoor – met name de spraakverstaanbaarheid.

moreless

Ontstaan en oorzaken

De oorzaken voor dit type gehoorverlies zijn veelzijdig. Voor het verlies van hoge tonen zijn veeleer een hoge leeftijd en beschadiging van de haarcellen van het binnenoor door lawaai verantwoordelijk. 

moreless

Symptomen

Het verlies van hoge tonen betekent allereerst dat de spraakverstaanbaarheid beperkt is. De waarneming van het geluidsniveau kan ook niet beperkt zijn, maar wel anders klinken. Het lijkt voor de betroffen personen alsof de mensen in hun omgeving 'mompelen'. Aangezien deze geluiden vaak als normaal opgevat worden, denken de slechthorenden niet aan gehoorverlies. Een vroege verzorging met hoortoestellen is desondanks belangrijk. 

moreless

Behandelingsmogelijkheden

Hoortest bij audicien

De verschillende maten van slechthorendheid van hogere tonen kunnen door middel van verschillende hoortoestellen behandeld worden. Echter, hoe ernstiger de slechthorendheid is, des te moeilijker wordt de aanpassing van een hoortoestel. Of een hoortoestel ook echt aangeraden wordt, wordt beslist aan de hand van een speciale hoortest. Hier wordt het eenlettergrepig horen bij kamergeluidsniveau, 65 dB, in een geïsoleerde ruimte gemeten. Ligt deze niet op 80%, dan wordt een verzorging met hoortoestellen aangeraden. De hoortoestellen dienen individueel door een audicien aangepast te worden. De lage tonen worden dan versterkt in geval van een hoge tonen verlies. Dit zorgt voor een duidelijkere waarneming van spraak, echter niet tot een toename van het geluidsniveau. 

moreless

Kosteloos advies

Heeft u last van gehoorverlies of lijdt u aan hoge tonen verlies en bent u op zoek naar een nieuw hoortoestel? Onze audibene experts helpen u graag op weg naar een goed gehoor – natuurlijk kosteloos, neutraal en vrijblijvend. 

moreless

{$audTemplate.img_trustbar_default_altText}