Gehoorverlies

Gehoorverlies
Gehoorverlies kan worden onderverdeeld in vier soorten gehoorverlies. Uw gehoor wordt door de jaren heen steeds minder en dit heeft meestal een zeer negatieve invloed op de kwaliteit van het leven en de sociale omgeving.
Meer lezen
Tinnitus
Het begrip tinnitus, vaak verkeerd geschreven als tinitus, wat is afgeleid van het Latijnse woord „tinnire“ (=gerinkel) geeft een medische aandoening aan, die getekend wordt door de waarneming van onaangename geluiden in één of beide oren.
Meer lezen
Plotselinge doofheid
Bij plotselinge doofheid gaat het vaak om een eenzijdige perceptieve slechthorendheid, die het binnenoor beïnvloedt.
Meer lezen
Gehoorbeschadiging
Een gehoorbeschadiging zorgt voor een barrière in het dagelijks leven die moet worden overkomen.
Meer lezen
Slechthorendheid
Ons gehoor is de sleutel tot het sociale leven. Het verbindt ons met onze omgeving. Door middel van onze oren maken wij contact met familie, vrienden en collega’s.
Meer lezen
IHO
Presbyacusis
Presbyacusis is een langzaam progressieve, leeftijdsgebonden vorm van perceptief gehoorverlies. Het betreft altijd beide oren tegelijkertijd en begint vaak op de leeftijd van 50 jaar.
Meer lezen
Perceptief gehoorverlies
Bij perceptief gehoorverlies (ook wel sensorineuraal gehoorverlies) is er sprake van een storing in het gebied van het binnenoor.
Meer lezen
audiogram
Hoortest
Een hoortest, ook wel audiometrie genoemd, dient ter controle van het hoorvermogen en voor de diagnose van een eventueel gehoorverlies. Voordat deze testprocedures worden doorgezet, moet de audiometrist altijd een otoscopie, een onderzoek aan de buitenste gehoorgang en het trommelvlies uitvoeren.
Meer lezen
Hoge tonen verlies
Veel klanken in onze taal, vooral medeklinkers ofwel sisklanken “s”, “f” en “sch”, worden door ons oor in het hoge tonen gebied waargenomen.
Meer lezen
Geleidingsslechthorendheid
In het oor wordt de geleiding van lucht via een mechanische aaneenschakeling (trommelvlies, gehoorbeentjes en labyrint) in actiemogelijkheden van de zenuwvezels omgezet.
Meer lezen
audiogram
Audiogram
Een audiogram is een gedetailleerde grafiek waarin het gehoor wordt weergegeven door middel van een hoorcurve.
Meer lezen