Tinnitusmaskeerder

Hulp bij Tinnitus - dit wilt u weten

Naar schatting heeft een kwart van de Nederlanders al een keer in hun leven last van oorsuizen gehad, zogenaamde tinnitus. Vaak zijn een acute aantasting van het gehoor, hard lawaai, doorbloedingsstoringen, stress of een verkeerde houding van de halswervelkolom of het kaakgewricht de veroorzakers. Meer over storende oorsuizen en de behandelingsmogelijkheden leest u in ons artikel over tinnitus.

Houdt de tinnitus minstens 3 maanden aan, dan wordt deze als chronisch beschouwd. Meer dan de helft van alle mensen die lijden aan tinnitus, hebben ook last van gehoorverlies. In deze gevallen heeft het gebruik van hoortoestellen met een zogenaamde ‘tinnitusmaskeerder’ het gehoor aanzienlijk verbeterd. Hiermee is het mogelijk om het piepen en fluiten (oorsuizen) in het oor, tegen te gaan.

Een tinnitusmaskeerder lost het op

Als de tinnitus langer dan drie maanden aanhoudt wordt deze ook wel chronisch genoemd. Meer dan de helft van alle mensen die aan tinnitus lijden, lijdt ook aan gehoorverlies. In deze gevallen heeft de inzet van hoortoestellen met zogenaamde tinnitusmaskeerder zich bewezen. Een tinnitusmaskeerder produceert een constant voor de patiënt als prettig ervaren ruis. Deze ruis is zachter dan de tinnitus zelf. De gehoorgang en daarmee de zenuwbaan van de hersenen, die gehoorimpressies doorgeeft, wordt zo ontlast. De hersenen beschikken over filtersystemen die geluiden als belangrijk of onbelangrijk indelen. Door het constante ruisen van de tinnitusmaskeerder worden na een tijdje zowel het maskeerder-geluid als de tinnitus als onbelangrijk ingedeeld. Het resultaat: de tinnitus wordt niet meer waargenomen.

Tinnitus
Tinnitus

Hoortoestellen met maskeerder

Een voorbeeld van een hoortoestel met een geïntegreerde tinnitusmaskeerder is de Widex Clear 440, die over de Zen-Noise functie beschikt. Ook de hoortoestellenfabrikant Signia biedt met de Signia Life en Signia Pure Carat een combinatie uit hoortoestel en tinnitusmaskeerder aan. Verdere voorbeelden zijn de hoortoestellen van de lijn Audéo Q van Phonak, de Soul van Hansaton en de Starkey Xino Tinnitus. Dankzij deze hoortoestellen kunt u zowel weer beter horen als rustig zonder piep of suizen in het oor door het leven gaan.

Voorbeelden van hoortoestellen die zich puur en alleen richten op de tinnitus zijn de Wave 2G van Hansaton of de Alera TS van ReSound.Phonak biedt bovendien een smartphone Tinnitus Balance App aan. Deze maakt de toegang tot een klank- en muziekbibliotheek mogelijk, die tegen tinnitus gebruikt kunnen worden.

Kom meer te weten over tinnitus en
hoortoestellen met een tinnitusmaskeerder.