Hypoacousis

Symptomen, diagnose en behandeling

Het vreemde woord hypoacousis betekent niets anders dan slechthorendheid: een vermindering van het gehoorvermogen dus. Dit soort gehoorverlies komt in vele leeftijdscategorieën voor. Heeft u bij restaurantbezoeken problemen de persoon tegenover u te verstaan? Kunt u zich in luide situaties nauwelijks onderhouden? Merkt u dat u uw televisie alsmaar harder moeten zetten? Kunt u bij uw lievelingsmuziek niet meer alle toonhoogtes waarnemen? Dan lijdt u waarschijnlijk aan hypoacousis.

Op deze pagina voorziet audibene u van de belangrijkste informatie over het onderwerp slechthorendheid (hypoacousis). Voor vragen staan wij u graag telefonisch te woord en wij adviseren u individueel over uw gehoorverlies. Neem gerust contact met ons op.

Dat hypoacousis alleen bij oudere mensen in vorm van ouderdomsslechthorendheid voorkomt is een wijdverbreide misvatting. Dit gehoorverlies kan echt in alle leeftijdscategorieën optreden: 1 op de 10 Nederlanders wordt er in de loop van zijn of haar leven door getroffen. Meestal ontwikkelt de slechthorendheid zich langzaam en wordt door de betroffene aanvankelijk niet waargenomen. Het gehoorspectrum wordt steeds geringer en de hersenen verleren hoe breed het gehoorspectrum eigenlijk was zonder gehoorvermindering.

Tekenen die op gehoorverlies duiden zijn gehoorproblemen in luide omgevingen (bijv. in het restaurant of in de trein), een gesprek met meerdere deelnemers verloopt moeizaam, andere stemmen worden enkel nog gedempt waargenomen, de radio en televisie moeten met de tijd alsmaar harder worden gezet. Wie onzeker is of in de persoonlijke gehoorwaarneming veranderingen zijn opgetreden kan het beste vrienden en bekenden om een eerlijke mening vragen: Hebben zij veranderingen in mijn hoorgedrag waargenomen?

Diagnosestelling van hypoacousis

hoerschaedigung_NL
hoerschaedigung_NL

De bevinding van een gehoorverlies wordt bij de KNO-arts vastgesteld. Deze onderzoekt de oren en neemt een gehoortest af. Met behulp van deze test wordt een audiogram klaargemaakt. Hierop is door middel van een grafiek aftelezen binnen welke toonhoogtes tonen niet meer waargenomen kunnen worden. Bij ouderdomsslechthorendheid zijn dit de bijzonder hoge tonen. Ook een audicien kan in de audicienszaak een professionele gehoortest afnemen en u competent adviseren. Audibene helpt u een audicien bij u in de buurt te vinden. Neem nu contact met ons op!

Classificatie van hypoacousis

Gehooraandoeningen zijn in grofweg volgende types onder te verdelen:

  • Geleidingsslechthorendheid ontstaat in het buitenste ofwel middenoor (middenoorslechthorendheid)
  • Sensorineurale slechthorendheid ontstaat ofwel in het binnenoor ofwel in de gehoorzenuwen (zenuwslechthorendheid=neurale slechthorendheid)

Een gezond hoorproces verloopt via de zogenaamde luchtleiding waarbij de geluidsgolven door het buiten-, midden- en binnenoor beweegt en anderzijds door de beengeleiding waarbij de golven direct door het schedelbot geleid worden. Bij een sensorineurale storing zijn beide wegen als het ware verstoord, omdat het probleem in het binnenoor ontstaat. De omzetting van geluidsgolven, die het binnenoor treffen, tot een akoestisch waarneembare toon is verstoord.

Van een geleidingsverlies is sprake wanneer tonen over de luchtgeleiding slecht, maar over de beengeleiding goed waargenomen worden. Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Alles wat de geluidsgolf op zijn weg van het buitenoor naar het binnenoor verhindert kan veroorzaker zijn. Zoals bijvoorbeeld een prop in de gehoorhang, een uitstorting in het middenoor of een probleem bij het verder geleiden van de golf van het trommelvlies over de gehoorbotjes.

Behandeling van hypoacousis

In de meeste gevallen laat zich het gehoorverlies door middel van moderne hoortoestellen bestrijden: moderne technologieën maken een nagenoeg natuurlijk ruimtelijk 360° horen mogelijk. Daarbij zijn hoorsystemen ondertussen zo klein en licht dat ze voor buitenstaanders haast niet meer te herkennen zijn. Onderscheiden wordt tussen toestellen, die achter het oor zitten (AHO) en degenen die direct in de gehoorgang geplaatst worden. Onze audicien adviseren u uitgebreid bij de keuze van een gepast hoortoestel – persoonlijk, neutraal en gratis.

Heeft u last van gehoorverlies?
laat u gratis door onze experts adviseren!