Tinnitus

Symptomen, diagnose en behandeling
Het begrip tinnitus, vaak verkeerd geschreven als tinitus, wat is afgeleid van het Latijnse woord „tinnire“ (=gerinkel) geeft een medische aandoening aan, die getekend wordt door de waarneming van onaangename geluiden in één of beide oren. Deze oorsuizen worden alleen door de getroffene gehoord en hebben geen externe bron, de geluiden ontstaan dus in het hoofd van de getroffene. De geluiden kunnen sis-, brom-, fluit- en pieptonen zijn. De intensiteit van de geluiden kan daarnaast constant of ritmisch zijn.

Tinnitus is dus een akoestische waarneming ofwel een symptoom, welke naast de echo in de omgeving van de getroffene op het oor werkt. Daarbij kan tinnitus zowel één- als tweezijdig worden waargenomen en is het gebaseerd op een stoornis van het gehoororgaan.

Ongeveer 40% van de bevolking heeft wel eens dergelijke oorsuizen ervaren. 10-20% lijdt aan chronische tinnitus (langer dan 3 maanden), waarbij de symptomen vooral tussen het 40ste en het 50ste levensjaar beginnen.

Symptomen

Het woord ´oorsuizen´ beschrijft tinnitus waarschijnlijk het beste. Deze geluiden kunnen in de vorm van ruisen, zoemen, fluiten, knakken of suizen worden waargenomen. De oorsuizen kunnen zowel constant als ritmisch zijn. Bovendien kunnen de verschillende symptomen als zeer luid worden ervaren. Naast het oorsuizen kunnen er ook nog andere symptomen bij komen kijken: bijvoorbeeld slaapproblemen, hoofdpijn, nekspanningen en concentratieproblemen.

Samengevat- zo uit zich de tinnitus:

Fluiten

Kraken

Ritselen

Rinkelen

Diagnose

In het geval dat men voor langer dan drie dagen een of meerdere symptomen van tinnitus waarneemt, is het verstandig om een afspraak te maken bij een KNO-arts. Om daadwerkelijk te weten of er sprake is van tinnitus, gaan artsen meestal als volgt te werk: in het begin wordt er gevraagd naar de status van de klachten, waaruit mogelijke oorzaken kunnen worden gehaald. Daarna onderzoekt de arts de gehoorgang en het trommelvlies met behulp van een otoscoop (een oorspiegel met vergrootglas en licht). Er wordt gecontroleerd op eventuele schade in het oor en de arts kijkt naar de neus en de keel voor eventuele oorzaken. Vaak komt voor dat de arts daarna nog een hoortest aflegt, die hij daarna nog evalueert op relevante factoren die te maken hebben met tinnitus. KNO-artsen hebben nog vele andere methoden om zo een diagnose te kunnen stellen.

 • Onderzoek van het oor, neus en keel
 • Subjectieve hoortest
 • Analyse van de oorsuizen
 • Geluidsuitstoot testen van het binnenoor (OAE)
 • Tests op duizeligheid
 • Objectieve hoortest
 • Bloedonderzoek
 • MRI scan van de hersenen (magnetische resonantie)
 • CT-scan van de schedel (computertomografie)
 • Onderzoek van de cervicale wervelkolom en de kaak

INFO

Wat is een subjectieve hoortest?

Door middel van een subjectieve hoortest, wordt de waarneming van het geluid in het hoofd in samenwerking met de patiënt beoordeeld. Hierbij zit de patiënt in een geluidsdichte kamer en krijgt hij een headset op. De hoortest wordt uitgevoerd door middel van het laten horen van geluiden uit verschillende frequenties, die via de headset op het oor gelegd worden. Met behulp van deze test kan de KNO-arts conclusies trekken over de ernst van de tinnitus.

Wat zijn oto-akoestische emissies (OAE)?

Oto-akoestische emissies zijn actieve geluiden die geproduceerd worden vanuit het binnenoor. Deze geluiden zijn vaak aanwezig maar worden niet waargenomen. De OAE verzoorzaakt mechanische bewegingen van de buitenste haarcellen. Dit kan in twee typen verdeeld worden, de spontane oto-akoestische emissies (SOAE) en transiënt geëvoceerde oto-akoestische emissies (TEOAE). De meting van de OAE wordt gedaan met behulp van objectieve audiometrie en deze test de functies van de buitenste haarcellen. Uit deze test wordt relevant gehoorverlies afgeleid. De OAE wordt uitgevoerd met behulp van een sonde (een klein buisje) in de gehoorgang.

Tinnitus en gehoorverlies gaan vaak hand in hand

Mensen met tinnitus hebben vaak ook last van gehoorverlies. In een studie voor de behandeling van tinnitus, werd geconcludeerd dat 95% van de mensen met tinnitus een gehoorbeschadiging heeft. Bij 89% werd een dubbelzijdig gehoorverlies geconstateerd. Slechts 5% had geen gehoorverlies. In hoeverre gehoorverlies tot tinnitus leidt, is nog niet precies bekend. Wel kan men concluderen dat bij een langdurig gehoorverlies, ongeveer 80% aan een chronische tinnitus lijdt. Een juiste en werkende methode om gehoorverlies te behandelen en daarmee een tinnitus te voorkomen, is een hoortoestel.

Tinnitus en gehoorverlies

Behandeling met een tinnitusmaskeerder
Statistisch gezien lijdt vijftig procent van de mensen met tinnitus aan gehoorverlies. Bij deze patiënten kan behandeling door het gebruiken van hoortoestellen de kwaliteit van het leven aanzienlijk verbeteren. Het is mogelijk om het gehoorverlies te compenseren en externe geluiden weer waar te nemen. In het geval het hoortoestel onvoldoende verbetering geeft, wordt een hoortoestel in combinatie met een tinnitusmaskeerder aangeboden. Dit is een technische aanvulling in het hoortoestel, voor een gerichte behandeling tegen tinnitus. Een tinnitusmaskeerder is gebaseerd op afleiding: negatieve geluiden worden door positieve geluiden vervangen. De gebruiker kan met een tinnitusmaskeerder zelf kiezen welke geluiden gegenereerd moeten worden.

Het geluid van de tinnitusmaskeerder blijft zachter dan de tinnitus zelf, waardoor de hersenen zich opnieuw leren richten op de geluiden van de omgeving. De tinnitusmaskeerder helpt de hersenen te wennen aan de oorsuizen en hierdoor wordt de fixatie op de tinnitus geminimaliseerd of zelfs geheel uitgeschakeld. Vanwege het hoge aantal mensen met tinnitus, hebben de vooraanstaande ondernemers in de hoortoestellenindustrie zich sterk gespecialiseerd in het verhelpen van tinnitus. De bekende en grote aanbieders als Signia, Phonak, Hansaton en Starkey bieden hoortoestellen aan met een geïntegreerde tinnitusmaskeerder. Hebt u last van oorsuizen en hebt u behoefte aan een hoortoestel met de juiste functies om oorsuizen te verhelpen? audibene geeft u hierover graag meer informatie, neem hiervoor graag contact met ons op!

Andere vormen van behandeling tegen tinnitus

Afhankelijk van de oorzaak kan tinnitus op verschillende manieren behandeld worden, onder andere door akoestische stimulatie, gedragsmatige aanpak, het voorschrijven van medicijnen, magnetische en elektrische hersenstimulatie alsook fysiotherapie. In acute gevallen volstaat meestal de behandeling met vitamine-E-preparaten, magnesium, glucocorticoïde zoals cortison, intraveneus gegeven lokaal anestheticum zoals procaïne evenals doorbloeding bevorderende middelen kunnen medicijnen in tabletvorm of via het infuus (intraveneus) worden voorgeschreven.

Tinnitus verlichten met muziektherapie

Bioloog Christoph Krick (Saarland University) en het Duitse Centrum voor muziektherapie-onderzoek (DZM) in Heidelberg hebben een nieuwe behandeling voor tinnitus ontwikkeld. Door middel van muziektherapie met eenvoudige sommen wordt de tinnitus geleidelijk minder. Deze behandeling is ontwikkeld op basis van de aanname dat tinnitus wordt veroorzaakt door het ontbreken van bepaalde frequenties die niet meer hoorbaar zijn. Zo worden in combinatie met ontspanningsoefeningen therapeutische successen geboekt, die bij de diagnose van een MRI-scan bewezen worden. 80% van de proefpersonen beschouwde tinnitus na de behandeling niet meer als pijnlijk of vervelend. Nog eens 8% werd zelfs volledig bevrijd van tinnitus. Een hoortoestel is in dat geval wel nog vereist. Door de behandeling is de kans dus groot dat tinnitus – vooral in combinatie met gehoorverlies – verminderd kan worden.

Vormen van tinnitus

Acute en chronische tinnitus
Bij een acute tinnitus verstaat men een onaangenaam oorsuizen dat plotseling optreedt. Deze vorm van tinnitus kan tot 3 maanden duren. Duurt de tinnitus langer dan 3 maanden, dan wordt dit ook wel chronische tinnitus genoemd. Bij acute oorsuizen treeds vaak een spontane genezing of herstel van symptomen op. Hoe langer de tinnitus aanhoudt, hoe groter de kans dat de tinnitus chronisch is. Afhankelijk van de mate waarin de kwaliteit van het leven verminderd is, wordt er onderscheid gemaakt tussen gecompenseerde en ongecompenseerde tinnitus.

Tinnitus
Tinnitus

Subjectieve tinnitus

Oorsuizen dat alleen door de getroffende persoon worden gehoord, wordt subjectieve tinnitus genoemd. Deze vorm van tinnitus komt het vaakst voor. Subjectieve tinnitus ontstaat door een verwerkingsfout op de plek van de geluidsoverdracht en de geluidswaarneming. Daarbij kunnen functiestoornissen van het midden tot aan de cortex optreden. Subjectieve tinnitus kan op verschillende manieren veroorzaakt worden, bijvoorbeeld door stress of als een vreemd voorwerp zich in het oor bevindt.

Andere mogelijke oorzaken van subjectieve tinnitus zijn hieronder voor u op een rijtje gezet:

 • Vreemde dingen in de gehoorgang (bijv. opeenhoping van oorsmeer)
 • Oorontsteking (otitis media of externa)
 • Virale en bacteriële infecties (bijv. Ziekte van Lyme)
 • Middenooraandoeningen met stoornissen van de geluidsoverdracht bijv. otosclerose
 • Lawaaibeschadiging (acuut of chronisch)
 • Plotseling gehoorverlies
 • Duikongelukken
 • Auto-immuunziekten aan het binnenoor
 • Ototoxische stoffen
 • Tumor aan de gehoorzenuwen (brughoektumor)
 • Slechter horen
 • Stress
 • Problemen met de nekwervels of in de mond- en kaakregio

Objectieve tinnitus
Onder objectieve tinnitus verstaat men oorsuizen die niet alleen door de getroffene, maar ook door de onderzoekende persoon te horen of te meten zijn. In vergelijking met subjectieve tinnitus treedt objectieve tinnitus slechts zelden op.

 • Oorzaken
 • Ademgeluiden
 • Doorbloeding geluiden van de (slag)aders
 • Aanspanningen van de middenoorspieren
 • Openingsbewegingen van de buis van Eustachius, of tuba functiestoornissen

Tinnitus bij ouderdom

10-15% van de Nederlandse bevolking lijdt aan tinnitus (vanaf 2015). Tinnitus komt even vaak voor bij mannen als bij vrouwen. Ook komt tinnitus bij alle leeftijden voor, van jong tot oud. Wel is het zo dat de meeste mensen met tinnitus 50 jaar en ouder zijn. Echter is aangetoond dat tinnitus steeds vaker voorkomt bij jongeren en jong volwassenen. De stijging van het aantal mensen met tinnitus is vooral te wijten aan het toenemende contact met geluid door bijvoorbeeld het bezoeken van concerten en het luisteren van harde muziek via headsets. Bovendien komt tinnitus even vaak voor bij mannen als bij vrouwen. Hebt u vragen over het onderwerp tinnitus? audibene geeft u graag meer informatie over het thema oorsuizen (tinnitus) en hoe u hier het beste mee geholpen kunt worden.

Het voorkomen van tinnitus

De oorzaken voor het ontstaan van tinnitus zijn erg gevarieerd. Daarom is het belangrijk om het risico van het krijgen van tinnitus te verminderen door een aantal maatregelen te nemen. U kunt zelf ook gehoorbeschadiging tegengaan, bijvoorbeeld door middel van het voorkomen van lawaai. U kunt bijvoorbeeld gehoorbescherming dragen als u weet dat u zich in een plaats met veel lawaai zal bevinden. Ook is het belangrijk stress te verminderen. Wat onder andere nuttig kan zijn is het beter indelen van uw tijd, met buffer- en ontspanningsoefeningen. Naast het voorkomen van stress, is een evenwichtige en gezonde levensstijl belangrijk. In geval van acute tinnitus dient men onmiddellijk de KNO-arts te bezoeken. Hier kan de patiënt een therapie volgen – vaak door middel van medicatie – om zo problemen op de lange termijn te voorkomen. Regelmatige routineonderzoeken bij de KNO-arts, evenals studies over tinnitus laten u de symptomen van tinnitus vroegtijdig herkennen en juist behandelen.

Met audibene gewoon goed horen
Het bedrijf audibene is uw specialist voor hoortoestellen. Met meer dan 100 partner audiciens zijn we actief in heel Nederland (vanaf 2015) – ook bij u in de buurt! Tevens is uw tevredenheid onze hoogste prioriteit. Op onze website presenteren we een breed scala aan gratis informatie over het onderwerp gehoorverlies en hoortoestellen.

Wij introduceren u graag aan de vooraanstaande hoortoestellenfabrikanten en hun modellen. In aanvulling op onze geschreven informatie over onder andere hoortoestellen, gehoorverlies, behandeling en vergoedingen, bieden wij ook een gratis hoortest aan om zo een ruim beeld te krijgen van wat de status van uw gehoor is. U kunt ons gewoon opbellen, wij beantwoorden graag uw vragen!