Binaurale hoortoestellen

Eindelijk weer beter horen!

Hoortoestellen zijn uiterst technische hulpmiddelen, die met moderne computers te vergelijken zijn. De tijden van ouderwetse hoorhulpmiddelen met antiek ontwerp en ouderwetse techniek zijn al enige tijd voorbij. De moderne hoortoestellen van nu zijn veel meer dan simpele gehoorversterkers en bieden tal van bijzondere functionaliteiten. Hiertoe hoort ook het zogenaamde binauraal horen.

Hieronder leest u wat het begrip binaurale hoortoestellen inhoudt en hoe deze het horen nog aangenamer maken. Onze hoortoestellen-experts staan telefonisch voor u klaar om uw vragen rondom het thema gehoorverlies en hoortoestellen te beantwoorden en een geschikte audicien voor u te vinden. U kunt gratis, onafhankelijk en individueel advies ontvangen van maandag tot en met zaterdag tussen 8:00 en 20:00 onder het nummer 055 80 80 140.

Welke verschillen zijn er met oudere hoortoestellen?

Oude hoortoestelmodellen versterken de galm die ze ontvangen afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar. Met moderne binaurale hoorsystemen werd een werkwijze ontwikkeld die – net zoals bij natuurlijk horen – het linker en rechter hoortoestel draadloos met elkaar verbindt. De twee hoorsystemen kunnen met elkaar communiceren en stemmen zich onafhankelijk van de uitgangssituatie intelligent op elkaar af.

Binaurale hoortoestellen maken het horen nog natuurlijker

Door de signalen uit beide oren kan het gehoorcentrum in de hersenen de spraak adequaat uit de galm filteren en zo stoorgeluiden onderdrukken. De spraakverstaanbaarheid wordt zo ook in veeleisende geluidssituaties duidelijk verhoogt. Voelt u zich onprettig in een restaurant, volle treinen en volgepakte openbare gelegenheden met veel geluid, omdat u het gevoel heeft dat u degene tegenover u niet meer kunt verstaan? Met een binauraal hoorsysteem behoort dit tot het verleden. Uw gehoor zal zich aanzienlijk verbeteren.

Intelligente onderdrukking van stoorgeluiden

Stelt u zich een andere situatie voor: u gaat bij gierende wind wandelen – zonder hoortoestel zou u wellicht geen gesprek meer kunnen voeren. Binaurale hoortoestellen verifiëren automatisch op welke zijde minder wind aankomt, ofwel waar een binnenkomend spraaksignaal duidelijker is. Vervolgens worden deze signalen draadloos aan het andere oor overgedragen. De storende geluiden van de wind worden zo efficiënter onderdrukt als bij conventionele systemen. Een ander voorbeeld: als u met uw mobiel aan het rechteroor telefoneert, herkennen binaurale hoortoestellen dit en onderdrukken parallel de galmversterking op het linkeroor. Tegelijkertijd worden de uit de telefoon ontvangen signalen ook naar het van de telefoon afgewende toestel verzonden. In dit geval is het hoortoestel het natuurlijke gehoorvermogen zelfs superieur.

Horen onafhankelijk van de blikrichting

Normaliter is de richting van de microfoon gelijk aan de blikrichting van de hoortoesteldrager. Als u bijvoorbeeld geconcentreerd voor uw computer zit en desondanks met een persoon die zich achter u bevindt wilt spreken, kunnen ouderwetse hoortoestellen dit belemmeren. Binaurale hoortoestellen daarentegen kunnen de microfoon draaien naar de zijde waar het spraaksignaal vandaan komt. Een probleemloze communicatie zonder oogcontact is mogelijk.

Lokalisering

Om zich in een ruimte te oriënteren en probleemloos richtingshoren mogelijk te maken zijn normaliter twee goed functionerende oren essentieel: het gehoorcentrum herkent de kleinste verschillen tussen de binnenkomende signalen in het linker- en rechteroor en kan zo binnenkomende signalen bij een positie in de ruimte indelen (kopschaduweffect). Binaurale signaalverwerking maakt dit ook met hoortoestellen mogelijk en verzekert u zo van een nauwkeurige richtingsinschatting.

Ervaar zelf het verschil dat binaurale
hoortoestellen kunnen maken.