Privacybeleid

audibene B.V.
postbus 441
7570 AK Oldenzaal
info@remove-this.audibene.nl
tel: 055 80 80 140

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers en klanten van de diensten en producten van audibene B.V. Met dit privacybeleid verschaft audibene informatie over de gegevens die wij verwerken van onze gebruikers, bezoekers en klanten van onze websites, webwinkels en andere diensten.
De informatie die wij over u verwerken (hierna aangeduid als: “persoonsgegevens”) wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is audibene B.V. postbus 441, 7570 AK Oldenzaal. Dit geldt ook voor de partner audiciens waar wij mee samenwerken. audibene is echter niet verantwoordelijk voor de handelingen van derden. Wij hebben de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Meer informatie over het College Bescherming Persoonsgegevens en over privacy kunt u vinden op www.cbpweb.nl.

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Bij het aanbieden van producten kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Het gaat daarbij om gegevens als naam, adres en telefoonnummer. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst.

Cookies

Bij uw gebruik van de site kunnen wij informatie over uw gebruik van de site verzamelen door middel van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website aan uw internet browser worden gestuurd, die het tekstbestand op de harddrive van uw computer plaatst. Hierdoor is de website in staat u bij een volgend bezoek te herkennen. Dit doen wij om de site beter op uw behoeften af te stemmen en gebruiksvriendelijker te maken alsdan ook het toesturen van informatie over ons bedrijf en over onze (nieuwe) producten en diensten. 

De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Indien u vragen heeft over de manier waarop wij met u persoonsgegevens omgaan, kunt u een e-mail sturen aan info@audibene.nl of een brief gericht tot audibene B.V., onder vermelding van ‘inzage/wijzigen/wissen persoonsgegevens’. Ook kunt u doorgeven indien u niet langer op prijs stelt dat uw persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voorzover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. 

Telefonisch advies

Voor het adviseren van de klanten biedt audibene de klanten de mogelijkheid om een terugbelverzoek in te dienen of een verzoek voor het maken van een afspraak met een partner audicien. Bij het indienen van een dergelijk verzoek, worden de gegevens (e-mail adres, naam, adres, telefoonnummer) van de klant opgeslagen en worden deze gegevens slechts gebruikt voor dat doel en niet aan derden verstrekt.
Tevens ondersteunt audibene klanten tijdens het proces van aanpassing van hoortoestellen bij de partner audicien, waarbij ook telefonische consulten worden uitgevoerd. Bij dit proces worden door audibene uitsluitend gegevens opgeslagen die de klant zelf, mondeling of schriftelijk, heeft verstrekt en die benodigd zijn om de klant beter van dienst te kunnen zijn.
Tijdens de gesprekken worden ook eventueel klanttevredenheidsonderzoek verricht.

Nieuwsbrief

Wanneer u zich voor onze nieuwsbrief heeft geregistreerd, gebruikt audibene uw geregistreerde gegevens om u de nieuwsbrief toe te sturen. Uw gegevens worden niet aan derden gegeven, tenzij ons rechterlijk anders wordt voorgeschreven.
Gebruikers die de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen kunnen zich door middel van de afmeldlink, die in elke mail aanwezig is, afmelden.

Klanten werven

audibene geeft klanten de mogelijkheid om familie of bekenden als nieuwe klant voor audibene te werven. Slechts werkelijk bekende mensen van de klanten mogen geworven worden. audibene zal contact opnemen met deze personen via e-mail en zal slechts deze gegevens voor dat doel gebruiken. 

Google Analytics

audibene maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

{$audTemplate.img_trustbar_default_altText}