Slechthorendheid
bij kinderen

De levenskwaliteit en ontwikkeling van jonge kinderen hangt af van waarnemingen uit hun omgeving. En daarvoor worden alle zintuigen gebruikt. Zijn deze waarnemingen door bijvoorbeeld een gehoorverlies belemmerd, dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor een kind.
Zo zijn bijvoorbeeld de spraak- en taalontwikkeling, de communicative vaardigheden en daarmee het aanknopen van sociale contacten en het opvangen van waarschuwingen in gevaarlijke situaties, verstoord.
Daardoor ontstaan onder andere leer- en gedragsproblemen, maar ook emotionele problemen en een laag zelfvertrouwen kunnen een gevolg zijn van slechthorendheid.
Gehoorverlies is de meest voorkomende aangeboren zintuiglijke stoornis. Wereldwijd zijn er ca. 170 miljoen kinderen met een gehoorverlies. Vandaag de dag zijn vrijwel alle hoorproblemen van kinderen te behandelen, ook sterke, aan doofheid grenzende slechthorendheid. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de onderstaande behandelingsmaatregelen.

Hoortoestellen voor kinderen

Neem voor uw kind hoortoestellen, als hij of zij aan licht tot matig perceptief gehoorverlies lijdt en dit bijvoorbeeld door een beschadiging aan het binnenoor, door te harde geluiden, hoofdletsel of medicijnen veroorzaakt wordt.

Hoortoestellen ontvangen audiosignalen, versterken deze en leiden ze vervolgens verder van de gehoorgang naar het middenoor en van daaruit naar het binnenoor, waar zich de gehoorzenuw bevindt. Ze kunnen individueel worden aangepast op het niveau van gehoorverlies, de vorm van het oor en andere omstandigheden.

1. Implantaten via beengeleiding

Implantaten via beengeleiding worden gebruikt bij kinderen met conductief gehoorverlies, gecombineerde slechthorendheid of eenzijdige doofheid.
Betreft het probleem ook het buiten- of middenoor, dan is een implantaat via beengeleiding de effectiefste oplossing om het horen weer mogelijk te maken. De functie van een beengeleidingsimplantaat is niet om audiosignalen via de beschadigde delen van het gehoor te leiden, maar het maakt gebruik van het natuurlijke vermogen van het menselijke lichaam om audiosignalen via het bot door te geven (beengeleiding).
Hierbij worden het buiten- en middenoor omzeild met een heldere toon, zonder storingen, tot gevolg. Voor een kind met zulke aandoeningen, zijn deze hoortoestellen zeer geschikt.

2. Cochleaire implantaten

Cochleaire implantaten zijn een behandelingsoptie voor kinderen die met een aan doofheid grenzend perceptief gehoorverlies te maken hebben, waardoor ze van normale hoortoestellen weinig tot niet kunnen profiteren.
Het gaat bij een cochleair implantaat om een medisch apparaat dat de functie van de beschadigde delen van het binnenoor overneemt en de audiosignalen verder stuurt naar het brein.

Door de technologie waar we tegenwoordig over beschikken, kunt u de capaciteiten van uw kind, ondanks gehoorverlies, optimaal stimuleren. Daarbij ontwikkelen zich naast een verhoogde levenskwaliteit ook zelfstandigheid, leervaardigheden en sociale competenties zoals bij normaal horende kinderen. De algemene ontwikkeling van een slechthorend kind verbetert kortom enorm wanneer het de passende gehooroplossing aangereikt krijgt
Het meten van gehoorverlies bij kinderen

Vertraging bij de spreek- en taalontwikkeling, verslechterde concentratie of gedragsproblemen, uiterst alerte observatie van de mimiek van de sprekende personen, moeilijkheden om spraak te verstaan met achtergrondgeluiden, geen schrikreactie bij luide geluiden en talrijke andere reacties of gedragingen kunnen op gehoorverlies bij uw kind wijzen.

Bestaat de verdenking van gehoorverlies, bezoekt u dan een audioloog bij het audiologisch centrum. De audioloog onderzoekt het hoorvermogen van uw kind op verschillende tonen en frequentiesvia een uitgebreide hoortest.