Gehoorverlies
in Nederland

Gehoorverlies in Nederland: een veel voorkomende aandoening

Heeft u gehoorverlies? Of kent u een dierbare die minder goed hoort? Dan bent u één van de vele Nederlanders die een achteruitgang in hun gehoor ervaren.

In 2015 waren namelijk bijna 625.000 mensen bekend bij de huisarts als slechthorend. Maar de verwachting is dat het er in werkelijkheid veel meer zijn. Er is namelijk ook een deel dat rechtstreeks naar de audicien gaat en zijn of haar hoorprobleem niet bij de huisarts meldt. Bovendien zijn er slechthorenden die helemaal geen hulp zoeken. In principe kent bijna iedereen iemand in zijn of haar kennissenkring die een aandoening heeft aan het gehoor.

Bij wie komt gehoorverlies voor?

Problemen met het gehoor komen in alle lagen van de bevolking voor. Ook kan gehoorverlies op iedere leeftijd optreden. Zo had in 2013 1,8 van de 1000 pasgeborenen een minder goed gehoor. 1,1 had zelfs gehoorverlies aan beide oren. Op latere leeftijd neemt de kans op slechthorendheid toe vanwege de geluidsniveaus waarmee jongeren en volwassenen mee te maken krijgen. Volgens de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012 van de GGD, het CBS en het RIVM heeft 17% van de 19-plussers moeite met het volgen van een groepsgesprek. Voor 65-plussers verdubbelt dat percentage bijna. Van deze leeftijdsgroep heeft namelijk 32% moeite om een groepsgesprek te volgen.

Oorzaken gehoorverlies: toen en nu

Over de afgelopen 25 jaar is er in Nederland niet een duidelijke toe- of afname aan personen met slechthorendheid waargenomen. Wel zijn sommige oorzaken minder sterk geworden en zijn er nieuwe gekomen die een gevaar voor de gezondheid van de oren vormen. Zo is lawaai, ondanks de Arbowet, nog steeds een bedreiging voor een goed gehoor. De Arbowet verplicht namelijk gehoorbescherming voor werknemers die dagelijks blootstaan aan een geluid dat gemiddeld hoger is dan 85 dB(A). Maar niet iedere werknemer draagt consequent gehoorbescherming. Ook worden we tegenwoordig in onze vrije tijd steeds meer blootgesteld aan harde muziek. Zo lopen jongeren extra risico op gehoorbeschadiging door het uitgaan of het bezoeken van concerten. Ook muziek luisteren via smartphones of andere persoonlijke muziekdragers kan gehoorbeschadiging veroorzaken wanneer het geluidsniveau hoger is dan 100 dB.

Tinnitus in Nederland

Naast slechthorendheid is tinnitus een veel voorkomende aandoening in Nederland. De Stichting Hoormij meldt dat volgens onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) circa 10 tot 30 procent van de Nederlandse bevolking lijdt aan tinnitus. De oorsuizen die bij dit ziektebeeld horen zijn voor 10 procent van de getroffenen zeer hinderlijk. Ongeveer 25.000 Nederlanders hebben zoveel last van tinnitus dat ze er psychosociale problemen door ondervinden.

Niet iedereen zoekt hulp bij gehoorverlies

Voor slechthorendheid zijn er veel oplossingen mogelijk. Afhankelijk van de oorzaak kan een chirurgische ingreep verbetering brengen. Maar ook hebben allerlei technologische ontwikkelingen de afgelopen jaren gezorgd voor een grote keuze aan geavanceerde hoortoestellen. Toch zoekt niet iedereen hulp bij gehoorverlies. Een hoortoestel is voor veel mensen een stap te ver omdat ze het associëren met ouderdom. Maar om zich juist jong te voelen en actief mee te doen aan de maatschappij is het van belang om goed te kunnen horen. Bovendien zijn de ontwerpen van hoortoestellen tegenwoordig zo discreet, dat een dergelijk hulpmiddel haast niet zichtbaar meer is.

Kies de juiste oplossing voor u

Wanneer u een beperking in uw gehoor bemerkt, dan is er geen reden om er mee rond te blijven lopen. Slechthorendheid of tinnitus gaan in de regel helaas niet vanzelf over, maar er valt vaak met de juiste apparatuur goed mee te leven. De hoortoestel-experts van audibene helpen u graag bij het vinden van het juiste hoortoestel. Zij doen dat via het drie-stappen-plan. Eerst krijgt u een telefonisch adviesgesprek op basis van de antwoorden van de door u ingevulde vragenlijst. Of u kunt ook rechtstreeks met 055 80 80 140 bellen voor een consultatiegesprek. De hoortoestel-expert bespreekt dan uw huidige hoorsituatie en geeft u inzicht in de mogelijke hulpmiddelen. Zo zijn er hoortoestellen die naadloos samenwerken met moderne audio-apparatuur. Of die de hinderlijke tonen van tinnitus verzachten. Na het adviesgesprek met de hoortoestel-expert bezoekt u één van onze partner-audiciens. Deze zitten verspreid door heel Nederland, waardoor er ook vast een geschikte audicien bij u in de buurt is. Tijdens uw bezoek wordt u verder geadviseerd en wordt het uitgekozen hoortoestel aan uw persoonlijke hoorsituatie aangepast. Hierna kunt u tijdens een risicovrije proefperiode uw nieuwe hoortoestel testen. Bent u tevreden en ervaart u een beter gehoor? Dan hoeft u pas tot de werkelijke aanschaf overgaan. Probeer onze service dus gerust en ontdek de vele mogelijkheden om beter te kunnen horen!

Leer meer over gehoorverlies en de juiste oplossingen.